• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Cztery lata szybko minęły i nastał moment kiedy trzeba było wybrać nową Radę Mieszkańców w związku z czym odbyła się Kampania Wyborcza. Kandydatów było 14 zatem każdy musiał wykazać się kreatywnością i determinacją by zwrócić na siebie uwagę. Odbyła się również debata mająca na celu prezentację kandydatów, ich postulatów, poglądów oraz zaangażowania w życie Domu.

Inauguracja wyborów odbyła się 5 lutego 2018, Pan Dyrektor Janusz Szeląg przedstawił nowo wybraną Radę Mieszkańców.             (kadencja 2018-2022)