• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Całodobową opiekę mieszkańcom Domu zapewnia profesjonalny zespół pracowników, który z dużą odpowiedzialnością realizuje powierzony zakres obowiązków.

Zakres i poziom oferowanych usług uzależniony jest od indywidualnych potrzeb mieszkańca z poszanowaniem jego godności, wolności i zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa.

  • Opieka medyczna świadczona jest przez lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatrę.
  • Porady i badania lekarskie odbywają się w gabinecie zabiegowym i w razie potrzeby w pokojach mieszkalnych.
  • Na konsultacje specjalistyczne mieszkańcy dowożeni są samochodem.
  • W uzasadnionych przypadkach konsultacje specjalistyczne odbywają się na terenie Domu.

Całodobowa opieka pielęgniarska ukierunkowana jest na bieżącą obserwację i ocenę stanu zdrowia mieszkańców, wykonywanie pomiarów i badań, udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, podawanie leków różnymi drogami, wykonywanie wstrzyknięć, opatrunków, zmiana i pielęgnacja cewników i stomii, zaopatrywanie mieszkańców w leki, środki ortopedyczne i pomocnicze.