• Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Praca Socjalna

Dom świadczy usługi socjalne dla swoich mieszkańców:

 • Pomoc w sprawach osobistych
 • Prowadzenie dokumentacji mieszkańców
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawych
 • Czuwanie nad sprawami emerytalno – rentowymi
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców
 • Współpraca z PCPR i Starostwem
 • Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

Usługi Psychologiczne

Mieszkańcy korzystają z różnych form pomocy oraz terapii psychologicznej. Psycholog w Domu pełni funkcję terapeuty, mediatora, członka Zespołu Opiekuńczo terapeutycznego, oraz osoby wspierającej personel, udziela rad pracownikom pierwszego kontaktu, prowadzi szkolenia wewnętrzne.

Usługi Terapeutyczne

W domu działa Zespół Opiekuńczo – Terapeutyczny, którego podstawowym zadaniem jest przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia dla mieszkańca z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, sytuacji socjalnej i bytowej. Zespół określa listę problemów i na jej podstawie przygotowuje propozycje przedsięwzięć. Działania wynikające z Indywidualnego Planu Wsparcia koordynuje tzw. „pracownik pierwszego kontaktu”.

W zależności od oczekiwań, uzdolnień i sprawności mieszkańcy mogą realizować się w różnych formach terapii zajęciowej mającej na celu:

 • ogólną aktywizację mieszkańca,
 • relaksację,
 • poprawę kondycji psychicznej i fizycznej.

Organizowane są występy, zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne, ogniska, biwaki, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze itp.

Bardzo ważna rolę w usprawnianiu spełniają różnorodne zajęcia kulturalno – rekreacyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, czytelni lub świetlicy. W Domu przygotowywane są spektakle teatralne, które prezentowane są w różnych środowiskach. Śpiew, poezja, występy, gry i zabawy ożywiają pobyt w naszym Domu, wypełniają wolny czas, pobudzają do aktywności i integrują naszych Mieszkańców