• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 12.7 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 24.6 KB)
Wzór umowy – załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 18 KB)
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 15.5 KB)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż z dostawą oleju opałowegoCzytaj więcej

Ogłaszenie o przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich artykułów spożywczych na 2016 rok (DOCX, 12.4 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 43.4 KB)

Oświadczenie o spełnieniu norm – załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 14.3 KB)

Oświadczenie o braku podstw do wykluczenia – załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Ogłoszenie przetargu – sprzedaż z dostawą artykułów spożywczychCzytaj więcej