• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 14 lutego 2018 odbyło się Spotkanie Poetyckie z okazji Walentynek. Zaproszeni goście z Domu Pomocy Społecznej z Trzcianki,  z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wielenia oraz gospodarze prezentowali wiersze o miłości własnego autorstwa.

Wiersz Adama Jarzębowskiego pt „Moje Niebo

Gdy księżyc świeci na niebie                                                                                              A ja uśmiecham się Kochanie do Ciebie                                                                             Pragnę by spełniło się moje życzenie                                                                                   Bo dbać o Ciebie to moje marzenie                                                                                Idę do Ciebie przez mroczną życia ulicę                                                                            I wciąż boję się że Cię nie uchwycę                                                                            Chciałbym ciągle patrzeć w twoje oczy                                                                        Lecz nie dany mi ten moment uroczy                                                                  Odległość która nas kiedyś rozdzieliła                                                                           Do dziś w mym sercu jak drzazga utkwiła                                                                Nigdy nie zapomną tych chwil ulotnych                                                        Spędzonych razem, bez grona samotnych                                                              Wtedy wierzyłem w tę miłość tak silną                                                                      Która okazała się być mglistą doliną
Wierzę że kiedyś odnajdę tę miłość
I życie me wkroczy w radosną zawiłość
A gdy księżyc zniknie z mego nieba                                                                            Będę wiedział że żyć już nie trzeba