• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Zabawa w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi                                      24.01.2018

Zabawa w Zespole Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu                        31.01.2018

  

Zabawa w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance                                          01.02.2018