• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Rok 2018 został zainaugurowany jako Rok Jubileuszowy dla Wielenia, w związku z 910 rocznicą Grodu i 670 rocznicą miasta. Zatem..                                                                                                                    Dnia 26 kwietnia 2018 roku Mieszkańcy Domu przy współpracy Pana Marka Doczekalskiego zorganizowali cykl tematów dotyczących Wielenia. Impreza odbywała się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury a postawione cele miały przybliżyć historię miasta, zapoznać z całym szeregiem zabytków oraz wdrażać do samodzielnego poszukiwania informacji. Oprócz pokazu multimedialnego i pogadanki historycznej Panowie prezentowali najciekawsze punkty architektury miasta Wieleń. 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym za pomoc w realizacji projektu.