• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dom Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa”,  realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance. Oferta kierowana jest w głównej mierze do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu czarnkowsko -trzcianeckiego.