• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej karmi żubra w towarzystwie opiekuna.

26 lipca 2019 roku Mieszkańcy Domu pojechali na wycieczkę do Zagrody Żubrów w Jabłonowie koło Wałcza. Później Panowie przeszli 250 metrową ścieżkę edukacyjną. Mogli również zobaczyć żubry z bliskiej acz bezpiecznej odległości oraz je nakarmić.

O żubrach, ich zwyczajach i Zagrodzie opowiedziała Pani przewodnik.Panowie przeszli 100 metrową kładką nadziemną, skąd można było podziwiać żubry i (jeśli ktoś miał szczęście i „sokoli wzrok”) rysie. Na koniec Mieszkańcy uraczyli się kiełbaskami z przygotowanego wcześniej przez organizatorów ogniska. Pogoda dopisała, wycieczka się udała.