• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Mieszkańcy DPS w Wieleniu spożywają wspólny posiłek siedząc na ławkach przy stołach z palet.

W tym roku pikniki integracyjne odbyły się nad Przystanią Noteć we Wrzeszczynie oraz w Parku Domu. Jest to rodzaj zajęć terapeutycznych, dzięki którym Panowie mają okazję przygotować wspólnie posiłek, spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu oraz integrować się z grupą. To również jedna z ulubionych form wypoczynku Mieszkańców.