• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Spotkanie Rodzin 2014 14 czerwca po raz XI gościliśmy rodziny i przyjaciół mieszkańców Domu, którzy przyjechali na doroczne Spotkanie Rodzin. Celem imprezy jest utrzymanie i poszerzenie więzi emocjonalnej mieszkańców z bliskimi. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez ks. kap. Leszka Firleja oraz ks. Henryka Spychała (brata jednego z mieszkańców), po której Dyrektor Domu Pan Janusz Szeląg powitał przybyłych gości.

Zaproszeni mieli okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych „ Życie z osobą psychicznie przewlekle chorą” przeprowadzonych przez Panią psycholog Natalię Deruchowską. W dalszej części Spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca działalności Domu. Spotkanie uświetnił występ grupy „Mała Scena” pod kierunkiem instruktorki terapii Jolanty Pieścikowskiej, mieszkańcy przedstawili sztukę pt. „Czerwony Kur” opowiadającą o wielkim pożarze, który miał miejsce na terenie Puszczy Noteckiej. Prezentacje części artystycznej zamykał pokaz tańca „Menuet” pod kierownictwem instruktorki terapii Izabeli Jabłońskiej, przygotowany wspólnie z mieszkankami z DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Po zakończeniu części oficjalnej, przyszedł czas na spotkania w rodzinnych gronach mających charakter prywatny.

Msza Święta
Msza Święta
Powitanie gości przez dyrektora Janusza Szeląga
Powitanie gości przez dyrektora Janusza Szeląga
Warsztaty edukacyjne dla rodzin.
Warsztaty edukacyjne dla rodzin.
Prezentacja działalności Domu.
Prezentacja działalności Domu.
Przedstawianie "Czerwony Kur"
Przedstawianie „Czerwony Kur”
Menuet
Menuet