• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 13 marca 2018 Mieszkańcy Domu uczestniczyli w wycieczce turystycznej we wsi Miały. W programie wycieczki zwiedzono między innymi muzeum regionalne z bogatą ekspozycją starodawnych przedmiotów gospodarstwa domowego i nie tylko.. Muzeum szczyci się również dużym zbiorem ważnych dokumentów z lat 20-tych. W drugiej części zwiedzania przewodnik poprowadził grupę przez wieś nad piękne Jezioro Wielkie oraz uroczą rzeczkę o nazwie Miała z ciekawie zagospodarowanym miejscem campingowym.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Markowi Doczekalskiemu za poświęcony czas i wzbogacenie wiedzy.