• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Uczestnicy happeningu ziemniaczanego siedzą na ławkach przy ognisku w parku Domu Pomocy SPołecznej w Wieleniu.

Tegoroczny Happening ziemniaczany odbył się 12.09.2019. Impreza miała miejsce w parku na terenie Domu. Myślą przewodnią happeningu były obchody dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Wśród zaproszonych gości był: DPS Trzcianka, DPS Chojno, DPS Gębice, WTZ Wieleń, DPS z Nowej Wsi oraz ZDPS Wieleń.

W konkursie na temat życia i twórczości kompozytora brały udział pięcioosobowe grupy. Kolejnym zadaniem było stworzenie instrumentów muzycznych z ziemniaków. Na koniec uczestnicy uraczeni zostali ziemniakami z ogniska podawanymi z ,,gzikiem”. Wszystkim grupom zostały wręczone pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.