• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 13 czerwca 2024 roku po raz ósmy w Parku domu odbył się Festiwal Poezji, Prozy i Dramatu. Jest to cykliczna impreza na którą zostają zaproszeni goście z innych Domów Pomocy Społecznej. W tym roku na Festiwal zaproszono ZDPS Wieleń, DPS Trzcianka, DPS Nowa Wieś, DPS Gębice, DPS Chojno oraz WTZ Wieleń.
Tematem Festiwalu było Pokolenie Kolumbów.

Każdy z uczestniczących Domów został uhonorowany gromkimi brawami oraz otrzymał pamiątkową statuetkę i dyplom. Na koniec spotkania zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek.