• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu siedzą w parach przy stołach z koleżankami z Domu Pomocy Społecznej w Trzciance.

Dnia 7 marca 2019 roku w Świetlicy Domu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Mieszkańcy zaprosili z tej okazji koleżanki z Domu Pomocy Społecznej w Trzciance. W sympatycznej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku mile spędzili czas rozmawiając, przy nastrojowej muzyce. Miłym akcentem było złożenie życzeń oraz wręczenie uczestniczkom symbolicznego kwiatka.