• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 27 września Mieszkańcy Domu pojechali do Gębic by wziąć udział w biegach przełajowych. Panowie radzili sobie doskonale, zdobywając kolejne medale..                                                                                  W późniejszej części programu odbyły się konkursy z udziałem ziemniaka, takie   jak rzut ziemniakiem do wiadra, rzut w dal ziemniakiem, konkurs na    najszybciej obranego ziemniaka itp.            Bardzo dziękujemy za zaproszenie…