• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 19 grudnia, w uroczystej atmosferze, mieszkaniec DPS w Wieleniu: P. Maciej Prentki, został uhonorowany pamiątkowym dyplomem i otrzymał z rąk sekretarza gminy Wieleń, P. Marka Dolnego – I nagrodę w kategorii dorosłych, za „Anielską rzeźbę”.

Figura anioła biorąca udział w konkursie została wykonana z gipsu w ramach zajęć plastycznych prowadzonych w Domu. Rozstrzygniecie gminnego konkursu bożonarodzeniowego miało miejsce w sali herbowej Wiejsko-Gminnego Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu, gdzie zgromadzono i wyeksponowano wszystkie prace konkursowe.