• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
życzenia

Niech zmartwychwstały Jezus umocni
nas w świętości. Miłością i nadzieją
napełni nasze serca. Niech utwierdza
naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad
złem, życia nad śmiercią, miłością nad
nienawiścią. Oby w naszych sercach
zawsze widoczny był blask nadziei
Zmartwychwstania.
Życzy:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu
Janusz Szeląg