• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 24 maja odbyło się piąte spotkanie z twórczością osób niepełnosprawnych. Spotkanie zorganizowane zostało w parku Domu pośród pięknych dębów, które stworzyły przyjemne zacienione miejsce. Poziom występów był bardzo imponujący, Dyrektor Domu Pan Janusz Szeląg wręczył osobom występującym statuetki oraz wyraził ogromną wdzięczność za serce i zaangażowanie uczestników w wydarzenie kulturalne.

.