• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 19 grudnia Mieszkańcy Domu uczestniczyli w Spotkaniu Opłatkowym dla osób samotnych, które zorganizowane było przez Panią Burmistrz Wielenia- Elżbietę Rybarczyk oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Grupa teatralna działająca w Domu zaprezentowała się w przedstawieniu pt. „Trzech Mędrców”, występ był rewelacyjny.. Dziękujemy za zaproszenie i składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.