• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu oglądają prezentację dotyczącą postaci św. Jana Pawła II

Dnia 17 października 2019r. w Świetlicy Domu odbyło się spotkanie poetyckie z okazji ,,XIX Dnia Papieskiego”. Mieszkańcy obejrzeli prezentację dotyczące postaci św. Jana Pawła II. Panowanie należący do grupy teatralnej ,,Mała scena” recytowali wiersze poświęcone Papieżowi. Wyświetlony był także krótki filmik obrazujący życie kard. Karola Wojtyły.