• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

6 listopad 2017

„La La Land” brawurowy musical, opowieść o uczuciach i marzeniach..                                                                                                         Film obejrzeliśmy dzięki projektowi „Kultura dostępna dla wszystkich”, który jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Podziękowania składamy również Stowarzyszeniu- Bliżej siebie i natury.