• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

W dniach 24-27.04.2017 Mieszkańcy Domu wzięli udział w konkursie  grupowym pt. „Obraz w formie przestrzennej”. Mieszkańcy wraz z opiekunami przez 3 dni tworzyli trójwymiarowe kompozycje. Osiągnięcie celu wymagało wiele pomysłowości, cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim dobrej współpracy.