• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dnia 8 marca na terenie Domu odbył się koncert organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt. Występ rozpoczęła Natalia Nowaczyk, która przypomniała utwory wybitnych artystek German i Demarczyk. W drugiej części koncertu wystąpił zespół muzyczny z repertuarem Tango Fogg-zapomniana piosenka. Koncertu słuchało się z zapartym tchem a wrażliwość i poczucie humoru artystów wywoływało w widzach bardzo pozytywne emocje. Na zakończenie Pani Burmistrz Elżbieta Rybarczyk podziękowała artystom za to że dzielą się z innymi swoją pasją i zaangażowaniem.