• Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE:   994 369,58 PLN w tym:

  • Dom Pomocy Społecznej w Gębicach:   273 741,44 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej w Trzciance:  405 981,40 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu:    314 646,74 PLN

Termin realizacji: 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.