W dniu 21 marca 2019 roku zorganizowano ognisko z okazji I Dnia Wiosny. Wydarzenie odbyło się w Parku Domu i uczestniczyli w nim wszyscy Mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania oraz przybliżenia zwyczaju pożegnania Marzanny. By tradycji stało się zadość kukła przygotowana przez Mieszkańców, została rytualnie spalona na znak przepędzenia zimy. Następnie zaproszono uczestników do wspólnych zabaw. Na zakończenie, wszyscy zebrali się wokół ogniska, przy którym każdy upiekł sobie kiełbaskę, ufundowaną przez Firmę KRAFT. W radosnej i wiosennej atmosferze spędziliśmy całe przedpołudnie.

Comments are closed.