Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich artykułów spożywczych na 2016 rok

Treść ogłoszenia

Specyfikacja (SIWZ)

Oświadczenie o spełnieniu norm – Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstwa do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ

Aktualny odpis lub oświadczenie – Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 1 – Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 2 – Załacznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 3 – Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 4 – Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 5 – żałącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 6 – Załącznik nr 6 do SIWZ (2)

Formularz cenowy zadanie nr 7 – Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 8 – Załącznik nr 6 do SIWZ (1)

Formularz cenowy zadanie nr 9 – załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 10 – załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie o spełnieniu norm – Załącznik nr 7 do SIWZ

Comments are closed.