Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich artykułów spożywczych na 2015 rok.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Aktualny odpis lub oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 1 

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 2

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 3

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 4

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 5

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 6

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 7

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 8

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 9

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 10

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu normom

Comments are closed.