Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego lekkiego zgodnie z PN -C96024:2001 dla DPS w Wieleniu w 2014 roku

Ogłoszenie o wyborze ofert.doc

Comments are closed.