Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego lekkiego zgodnie z PN-C96024:2001 dla DPS w Wieleniu ul.Chopina9 w 2015 roku. w

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Comments are closed.