Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego lekkiego zgodnie z polską normą PN-C96024:2001 (lub normą równoważną)L1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy

Comments are closed.