Usługi wspomagające

PRACA SOCJALNA

Dom świadczy usługi socjalne dla swoich mieszkańców:

  • Pomoc w sprawach osobistych
  • Prowadzenie dokumentacji mieszkańców
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawych
  • Czuwanie nad sprawami emerytalno – rentowymi
  • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców
  • Współpraca z PCPR i Starostwem
  • Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

obraz-001aMieszkańcy korzystają z różnych form pomocy oraz terapii psychologicznej. Psycholog w Domu pełni funkcję terapeuty, mediatora, członka Zespołu Opiekuńczo terapeutycznego, oraz osoby wspierającej personel, udziela rad pracownikom pierwszego kontaktu, prowadzi szkolenia wewnętrzne.

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

W domu działa Zespół Opiekuńczo – Terapeutyczny, którego podstawowym zadaniem jest przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia dla mieszkańca z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, sytuacji socjalnej i bytowej. Zespół określa listę problemów i na jej podstawie przygotowuje propozycje przedsięwzięć. Działania wynikające z Indywidualnego Planu Wsparcia koordynuje tzw. „pracownik pierwszego kontaktu”.

obraz-002aobraz-003a

W zależności od oczekiwań, uzdolnień i sprawności mieszkańcy mogą realizować się w różnych formach terapii zajęciowej mającej na celu:

obraz-005aOrganizowane są występy, zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne, ogniska, biwaki, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze itp.

obraz-006aobraz-007a

mat 001Bardzo ważna rolę w usprawnianiu spełniają różnorodne zajęcia kulturalno – rekreacyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, czytelni lub świetlicy. W Domu przygotowywane są spektakle teatralne, które prezentowane są w różnych środowiskach. Śpiew, poezja, występy, gry i zabawy ożywiają pobyt w naszym Domu, wypełniają wolny czas, pobudzają do aktywności i integrują naszych Mieszkańców

ks