Category Archives: Ogłoszenia

Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich art. spożywczych

Wyniki przetargu można pobrać z tego miejsca

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich art. spożywczych

09.12.2013
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich art. spożywczych.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich art
 3. SIWZ
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ oświadczenie dot. spełniania warunków
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej-aktualny odpis lub oświadczenie
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz ofertowy
 9. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 1
 10. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 2
 11. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 3
 12. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 4
 13. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 5
 14. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 6
 15. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 7
 16. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 8
 17. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 9
 18. Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 10
 19. Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie, iż przedmiot zamówienia odp. normom

Wszystkie powyższe pliki w jednym archiwum ZIP w tym miejscu

 

Przetarg na dostawę żywności dla DPS Wieleń

pdfDPS w Wieleniu ogłasza przetarg nieograniczony na żywność
pdfOgłoszenie wyników przetargu na żywność

Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego

pdfDPS w Wieleniu ogłasza przetarg nieograniczony na lekki olej opałowy
pdfWynik przetargu nieograniczonego na lekki olej opałowy i jego dostawę