Category Archives: Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego w 2016 roku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego w 2016 roku.

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZSIWZWzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZFormularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich artykułów spożywczych w 2016 roku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich artykułów spożywczych na 2016 rok

Treść ogłoszenia

Specyfikacja (SIWZ)

Oświadczenie o spełnieniu norm – Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstwa do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ

Aktualny odpis lub oświadczenie – Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 1 – Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 2 – Załacznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 3 – Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 4 – Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 5 – żałącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 6 – Załącznik nr 6 do SIWZ (2)

Formularz cenowy zadanie nr 7 – Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 8 – Załącznik nr 6 do SIWZ (1)

Formularz cenowy zadanie nr 9 – załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy zadanie nr 10 – załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie o spełnieniu norm – Załącznik nr 7 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego lekkiego zgodnie z PN-C96024:2001 dla DPS w Wieleniu ul.Chopina9 w 2015 roku. w

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego w 2015 roku.

FORMULARZ OFERTOWY

SPECYFIKACJA SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

WZÓR UMOWY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich artykułów spożywczych w 2015 roku.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż z sukcesywną dostawą wszystkich artykułów spożywczych na 2015 rok.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja

Załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Aktualny odpis lub oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 1 

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 2

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 3

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 4

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 5

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 6

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 7

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 8

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 9

Załącznik nr 6 formularz cenowy zadanie nr 10

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu normom

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego lekkiego zgodnie z PN -C96024:2001 dla DPS w Wieleniu w 2014 roku

Ogłoszenie o wyborze ofert.doc

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż z sukcesywną dostawą oleju opałowego lekkiego zgodnie z polską normą PN-C96024:2001 (lub normą równoważną)L1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy