O nas

onas1Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu jest placówką organizacyjną samorządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego przeznaczoną dla 68 mężczyzn przewlekle chorych psychicznie, którzy wymagają całodobowej opieki i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku.

Wieleń
, którego historia sięga czasów pierwszych królów polskich, jest malowniczym miasteczkiem położonym nad Notecią pośród ogromnego kompleksu leśnego – Puszczy Noteckiej.

 

obraz-002Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta, w budynku dawnego starostwa wieleńskiego, otoczony pięknym parkiem będącym doskonałym zapleczem rekreacyjnym dla jego mieszkańców. W wyniku modernizacji Domu do dyspozycji mieszkańców jest w pełni wyposażona baza mieszkaniowa, pozbawiona barier architektonicznych zgodna ze standardami określonymi w tego typu placówkach.
Placówka wpisana jest do Wielkopolskiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją 30.

Zasady kierowania:

  • Podstawą zamieszkania w Domu jest decyzja kierująca, wydana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, przez Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla danej osoby ze względu na miejsce jej zamieszkania, oraz decyzja o umieszczeniu, wydana w następstwie poprzedniej, przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
  • Opłatę za pobyt w Domu ponoszą w kolejności: mieszkaniec, jego rodzina lub bliscy jeśli osiągane przez nich dochody ich do tego zobowiązują.
    • w innych przypadkach opłatę za pobyt mieszkańca ma obowiązek ponosić gmina, która mieszkańca skierowała.
  • Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na rok 2017 wynosi 3331,20 zł.